• 1

  ສະບາຍດີ

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ໜ້າທີ່

 • ຄົ້ນຄວ້າ​ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ຂອງ​ວິຊາ​ພາສາ​ຕ່າງປະ​ເທດ (​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ພາສາ​ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ)  ນັບ​ທັງ​ເອກະສານ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ ເພື່ອ​​ໃຊ້ສອນ​ພາສາ ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນ​ຊັ້ນປະຖົມ ​ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ
 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ທົດລອງກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທີສອນ, ສື່ການຮຽນ ການສອນ, ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳລັບສາຍສາມັນສຶກສາ
 • ປະເມີນຜົນສຳເລັດດ້ານການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດສຳລັບສາຍສາມັນສຶກສາ
 • ເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
 • ປະສານ​ສົມທົບ, ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພາກສ່ວນ ຫຼື ນັກວິຊາການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ພາຍ​​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະທດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ
 • ອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ເຂົ້າຮຽນ​ຍົກ​ລະດັບ​ພາສາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຕາມ​ຫຼັກສູດ​ທີ່​ສູນ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ
 • ບໍລິການ​ແບບ​ຫ້ອງ​ສະມຸດ​ໃຫ້​ສະມາຊິກ​ຢືມເອກະສານ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
 • ກວດ​ຜ່ານ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ພາສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ນັກ​ຂຽນ​ເອກະ​ຊົນ

ກິດຈະກໍາ

 • ດຳ​ເນີນ​ການເກັບກຳ, ສັງ​ລວມ ​ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ​ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ຈາກ​ຜູ້ນຳ​ໃຊ້ ແລະ​ ນັກວິຊາການອ່ືນໆ ກ່ຽວກັບ​ຫຼັກສູດ, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຜະລິດ​ອອກ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນອີງ ພື້ນຖານການ​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ
 • ຄົ້ນຄວ້າ​ເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ ເພື່ອ​ເປັນ​ກາ​ນສຶກສາ​ສົມ​ທຽບ
 • ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ​ການ​ດັດ​ແປງ​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ໂດຍ ​ສົມທົບ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ແລະ ນັກວິ ຊາການ​ຈາກ​ພາກສ່ວນ​ອື່ນໆ
 • ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ປະ​ເມີນບົດ​ທີ່​ຂຽນ​ອອກ​ໃໝ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ຕ່າງໆ​ຕາມ​ການ​ກຳນົດ
 • ຈັດຕັ້ງຜ່ານ​ບົດ​ທີ່​ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ​ຂຶ້ນນຳ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະເພາະ
 • ສ້າງ​ຕົ້ນສະບັບ​ຂອງຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ ແລະ ​ເພື່ອ​ຈັດພິມ​ແຈກ​ຢາຍ
 • ຈັດຕັ້ງຕິ​ດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ດັ່ງກ່າວ
 • ​​ເຝິກ​ອົບຮົມ​ຄູ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກສູດ​ໃໝ່
 • ຈັດ​ຕັງ​ເຝິກອົບຮົມ ​ແລະ ບຳລຸງ ​ພາສາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃຫ້​ພະນັກງານ

ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ

ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງຄື:

1. ຂະແໜງພາສາອັງກິດ

2. ຂະແໜງພາສາຝຣັ່ງ

3. ຂະແໜງພາສາວຽດນາມ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາອື່ນໆ

    M7M4