• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາຫ້ອງການສົ່ງເສີມພາ ສາຝຣັ່ງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມຄູສອນພາສາຝຣັ່ງ ພາສາທີ 2 (LV2)

ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູຂັ້ນ ມ.7 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8-19 ສິງຫາ 2016 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມໃຫ​ຍ່ ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ. 

        ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ ທ່ານ ປອ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,  ທ່ານ ທອງແກ້ວ ອາສາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ທ່ານ ເຊໂຣມ ກາຣູໂຊ (Jérôme CARUJO), ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຮ່ວມມືດ້ານພາສາຝຣັ່ງຈາກສະຖານທູດຝຣັ່ງ.​ ມີບັນ​ດາ​ກົມມັດທະຍົມກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງທົ່ວປະເທດ 30 ກວ່າທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ.

        ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນສອງໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ 1 ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 8-12 ສິງຫາ 2016 ເຝິກສໍາມະນາກອນທີ່ມາຈາກພາກໄຕ້ລວມ 8ແຂວງ ມີ (ແຂວງບໍລິແຂວງຄຳໄຊ,ຄຳມວນ,ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 30 ທ່ານ. ໄລຍະທີ 2 ເລີ່ມວັນທີ 15-19 ສິງຫາ 2016 ເຝິກສໍາມະນາກ່ອນທີ່ມາຈາກພາກເໜືອນ ແລະ ພາກກາງ  ລວມມີ 10 ແຂວງ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຄໍາມ່ວນໄຊ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 30 ທ່ານ.

ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ Centre Rêgional Franco phone d’Asie-Pacifique/ Organisation Iternetionale de la Francophonie (CREFAP/OIF) ຈຸດປະສົງ ເພື່ອພັດ​ທະ​ນາຄູ​ສອນພາສາຝຣັ່ງ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​, ​ມີ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ສອນ​ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນ ຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງປື້ມ ໂດຍສະເພາະສາມາດເຮັດກິດຈະກຳໃນປື້ມແບບຮຽນໄດ້ດີ, ສາມາດກຳຈຸດປະສົງ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ພ້ອມທັງສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄູໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກິດຈະ ກຳໃນປື້ມແບບຮຽນ ອາດມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ນັກຮຽນ ຫຼື ຄູ ອາດພົບພໍ້ໃນເວລາຮຽນ ຫຼື ເວລາສິດສອນ,ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນໆໃຫ້ຄູມີຄວາມສາມາດນຳເອົາໄປສອນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ສ. ຄຸນປະເສີດ