• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່02/06/2017ທີ່ຜ່ານມານີ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງປຶ້ມ 40 ປີ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປ.ອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ສ.ວ.ສ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການສ້າງປຶ້ມ 40 ປີ ຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບຟັງຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ ເຊັ່ນ: ກົມກວດກາ, ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ຫ້ອງການກິລາໂອແລ່ມປິກ, ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກົມອື່ນໆ ລວມທັງໝົດ 41 ທ່ານ.