ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ຂ່າວເດັ່ນ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 22 ພະຈິກ 2017 | ກົດເບິ່ງ: 2485

            ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການສຶກສາ  ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການ

ຫຼຸດຜ່ອນພາກທິດສະດີ, ເພີ່ມຜາກປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບໂຮງ ຮຽນສາມັນສຶກສາ, ໃນນີ້ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງ ປື້ມ ແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ກວ່າທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ1 ວັນກໍສຳເລັດ.