• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຂະແໜງ ICT ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສ.ວ.ສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໄຊ້ຄອມພິວເຕີ (Computer) ຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄູຊັ້ນປະຖົມພາຍໃນເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ - 3 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ (ສ.ວ.ສ)

ໂດຍມີຄູເຝິກ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ແລະ ສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 27 ທ່ານຍິງ 18. ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນຈິ່ງໃຫ້ການເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ອ.ຈ ສຸກສະຫວັນ ພອນເທວາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເປັນຜູ້ກ່າວເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັ້ງນີ້. ຈາກນັ້ນຄູເຝິກ ແລະ ຄູສຳມະນາກອນໄດ້ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ (Computer) ຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ (ສ.ວ.ສ) ຢ່າງເປັນຂະບວນຝົດຟື້ນ.