ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ເວັບໄຊຕ່າງໆ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 17 ພະຈິກ 2016 | ກົດເບິ່ງ: 2566
ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ

 

1.   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

2.   ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

3.   ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ

4.   ໂທລະພາບສຶກສາ

5.  The NEQMAP