ສ.ນ.ຕ ຈໍາໜ່າຍຖົງເຫັດ

49020984 593973894367224 5725134892388319232 n49199511 2224251681179898 6993634211743662080 n

ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ໄດ້ມີການຜະລິດຖົງເຫັດ ແລະ ດອກເຫັດ (ເຫັດນາງຟ້າ ແລະ ນາງລົມ) ເຊີ່ງຈໍາໜ່າຍໃນລາຄາ 2.500 ກີບ/ຖົງ.(ລາຄາບໍ່ທັນລວມຄ່າສົ່ງ) ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາຖົງທີ່ເຊື້ອເດີນເຕັມແລ້ວ ຫຼື ຖ້າທ່ານມີບັນຫາເລື່ຶອງການປູກເຫັດພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາໄດ້. ຖ້າຕ້ອງການຖົງຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ພົວພັນກ່ອນ ປະມານ 1 ເດືອນເພື່ອໃຫ້ເຊື້ອເດີນເຕັມກ່ອນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ານເຖີງທີ່

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້  ອ.ຈ ບໍລລິສຸດ ສໍາລີວງວັດ ໂທ: 020 5475 1973 WhatsApp 020 5475 1973