ພິທີເປີດຊຸດອົບຮົມຕັດຫຍິບ ແລະ ປູກຝັງ

 

DSCF8175DSCF8171

DSCF8180DSCF8181

ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ໄດ້ມີພິທີເປີດຊຸດອົບຮົບວິຊາຊີບຕັດຫຍີບ ແລະ ປູກຝັງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ່ທານ ພູຄໍາ ແກ້ວມຸງຄຸນ ຮອງຜູ່ອໍານວຍການສູນ, ໜ່ວຍງານວິຊາຊີບ, ຜູ່ປະສານງານ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ 31 ຄົນ

ການຈັດການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ການໃຫ້ທທຶນຂອງສາມາຄົມເຢຍລະມັນລາວເພື່ອການພັດທະນາມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ເມືອງງຕຸ້ມລານ, ເມືອງຕາໂອ້ຍ ແຂວງ ສສາລະວັນ, ເມືອງ ທ່າແຕງ, ເມືອດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ເພື່ອສ້າງອາຊີບໃຫ້ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາເຊິ່ງການຝຶກແມ່ນຝຶກ 2 ສສາຂາວິຊາຊີບຄື: ຕັດຫຍິບ ຝຶກຫົວຂໍ້ການນໍາໃຊ້, ການບໍາລຸງຮັກສາຈັກແຊັກກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕັດຫຍິບມາແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຊໍານນານໃນການໃຊ້ຈັກແຊັກ, ແລະ ປູກຝັງ ຝຶກຫົວຂຂໍ້ ການປູກເຫັດນາງຟ້າ ແລະ ເຫັດຂອນຂາວກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຄີຍຝຶກອົບຮົມມາກ່ອນ. ການຝຶກອົບຮົມຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ແມ່ນເນັ້ນການປປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຝຶກມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້

ໂດຍ: ໄກ່ວັນ ຍິ່ງຍົງ