slot gampang bocor slot tahun tinggi
  • moes

ສະຖານສຶກສາພາກເອກະຊົນ

ສະຖານສຶກສາພາກເອກະຊົນ :
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ໃນສົກປີ 2014-2015 ມີທັງໝົດ ລວມທັງສາຂາມີ 69 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ

ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ

ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ

ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວັນ

ວິທະຍາໄລ ສຸກສະຫວັດ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ

ວິທະຍາໄລ ທິບວາລີ

ວິທະຍາໄລ ເຄວສ

ວິທະຍາໄລ ເຄວິນ

ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ

ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ

ວິທະຍາໄລ ຊະນະໄພ

ວິທະຍາໄລ ເສດຖາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ເສດຖະກິດ ໄຊພັດທະນາ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ສິງກະໂປ

ວິທະຍາໄລ ສະຫະກິດສຳພັນ

ວິທະຍາໄລ ຄຳສະຫວາດ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ເກົາຫລີ

ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ

ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ວິທະຍາໄລ ສິລິມຸງຄູນ

ວິທະຍາໄລ ແຄັທ cat

ວິທະຍາໄລ ລາວວຽງ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ວິທະຍາໄລ ການເງິນມີໄຊ

ວິທະຍາໄລ ພະເມືອງ

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີວຽງຈັນ

ວິທະຍາ ໄລໂລໂກສ໌

ແຂວງອຸດົມໄຊ

ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ສາຂາ

ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ (ສາຂາ)

ວິທະຍາໄລ ຄຳພີ (ສາຂາ)

ແຂວງຜົ່ງສາລີ

ວິທະຍາໄລ ມິດປະຊາ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ວິທະຍາໄລ ທອງສະບາ

ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ວິທະຍາໄລ ແກ້ວໂພໄຊ

ວິທະຍາໄລ ສົມບັດ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະນີວັນ

ວິທະຍາໄລ ໂລຫວັນ

ວິທະຍາໄລ ໄຊຍະເດດ

ແຂວງຫົວພັນ

ວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສະໄໝຮຸ່ງເຮືອງ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ວິທະຍາໄລ ຈັນສະມຸດ

ວິທະຍາໄລ ຮັ່ງທາວ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປາລີຊາດ

ແຂວງຊວງຂວາງ

ວິທະຍາໄລ ອາສາພັດທະນາ

ວິທະຍາໄລ ວົງຈະເລີນ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໂຮງຮຽນເຕັກນີກ ວິຊາຊີບ ທິບພະພອນ

ວິທະຍາໄລ ວັນນະໄຊ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ປີຊີທີ ເພື່ອການ ສຶກສາດ້ານໄອທີ

ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວັນ

ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ວິທະຍາໄລ ຄອມບີຊ

ວິທະຍາໄລ ສຸລິຍະ

ວິທະຍາໄລ ພຽນຈະເລີນ

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ວິທະຍາໄລ ແກ້ວແກ່ນໃຈ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ຄຳສີສຸກ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ສະຫະກິດສຳພັນ (ສາຂາ)

ວິທະຍາໄລ ຄຳສະຫວາດ (ສາຂາ)

ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວ່າງ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ວິທະຍາໄລ ເສດຖະກິດໄຊພັດທະນາ (ສາຂາ)

ສະຖາບັນ ບໍລິຫານສາດສະຫວັນ

ວິທະຍາໄລ ສະຫວັນ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ຊົງສີ

ວິທະຍາໄລ ຄຳສີສຸກ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ (ສາຂາ)

ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເຕັກໂນໂລຊີ

ແຂວງຈຳປາສັກ

ວິທະຍາໄລ ITໄຊຈຳປາ

ວິທະຍາໄລ ພອນສະຫວັນ ບໍລິຫາ­ທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ສຸດວິໄລ

ວິທະຍາໄລ ຫົວສຽວ

ແຂວງສາລະວັນ

ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບໄຊປັນຍາ

ແຂວງອັດຕະປື

ວິທະຍາໄລ ຄອມບີຊ

 

 

 

Print Email