slot gampang bocor slot tahun tinggi
 • moes

 

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7)

ຂ່າວໃໝ່

6ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ຫາ 27 ເມສາ 2023, ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ 3 ສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການສົ່ງເສີມວຽກງານວິທະຍາສາດຕິດພັນກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ໄຊສະຖານ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ການລົົງໄປຕິດຕາມໃນຄັ້ງນີ້ ເຊຶ່ງນຳພາໂດຍທ່ານສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ, ມີຕາງໜ້າສາມ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ຕາງຈາກຫ້ອງການກະຊວງສສກ ແລະ ທີມງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສເຄເອັສຈຳກັດ ເຊີ່ງເປັນຜູ້ອຸປະຖໍາ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 55,000.000 ກີບ

Read more ...

1ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2023 ຢູ່ທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີ ພິທີ ມອບ-ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສເຄເອັສ ຈຳກັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ. ຊຶ່ງເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນກິລາ(ບານສົ່ງ, ກະຕໍ້ຫວາຍ, ໝາກບານ), ປະເພດເຄື່ອງຂຽນ(ປຶ້ມຂຽນ, ເຈັ້ຍ Double A?, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ...ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 55,000.000 ກີບ (ຫ້າສິບຫ້າລ້ານກີບ)

Read more ...

3ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ສສກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດທາງລັງສີ ແລະ ນິວເຄຣຍ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 07-09 ມີນາ 2022, ທີ່ ໂຮງໂຮມຄຣາວພຣາຊາ ໂດຍການເປັນປະທາານຂອງ ທ່ານ ປອ ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ເຊີ່ງມີຊ່ຽວຊານຈາກ ອົງການພະລັງງານແຫ່ງປະເທດຢີປຸ່ນ (JAEA) ແລະ ກົມພະລັງງານ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ (US.DOE) และ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ,

Read more ...

ປະກາດ

 • ປະກາດຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ (ສະບັບທົດລອງ), ປຶ້ມບັນທຶກການຕິດຕາມສໍາລັບຜູ້ດູແລເດັກຂອງກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂປສເຕີເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃຕ້ໂຄງການ (GPEIII-LEAP); 
  ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: ຫ້ອງການປະສານງານສາກົນເພື່ອການສຶກສາ(ECU), ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
  ໂທ: +856 21 243672 ຫຼື 020 5582 6153 ຫຼື 020 5459 5936
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. CC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ

 • ພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2021-2022
 • ພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2021-2022
  ພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2021-2022
 • ສູນລາວ-ອິນເດຍ (ສລດ) ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ
  ສູນລາວ-ອິນເດຍ (ສລດ) ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ
 • ສວສ ຮ່ວມກັບ ວລ ຄູດົງຄຳຊ້າງ ແຂ່ງຂັນກິລາເຕະບານ ຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່
  ສວສ ຮ່ວມກັບ ວລ ຄູດົງຄຳຊ້າງ ແຂ່ງຂັນກິລາເຕະບານ ຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່