slot gampang bocor slot tahun tinggi
  • moes

ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີ ພິທີ ມອບ-ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ

1ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2023 ຢູ່ທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີ ພິທີ ມອບ-ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສເຄເອັສ ຈຳກັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ. ຊຶ່ງເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນກິລາ(ບານສົ່ງ, ກະຕໍ້ຫວາຍ, ໝາກບານ), ປະເພດເຄື່ອງຂຽນ(ປຶ້ມຂຽນ, ເຈັ້ຍ Double A?, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ...ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 55,000.000 ກີບ (ຫ້າສິບຫ້າລ້ານກີບ)

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາ ຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຳມະບານ)ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ກິ່ງດາວ ສີຫາປັນຍາ ປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສເຄເອັສ ຈຳກັດ ແລະ Mr. Sooman ຜູ້ອຳນວຍການ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ. ຈຸດປະສົ່ງທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງອຸປະກອນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະນຳໄປມອບໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ສັນແຕ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

3

2

 

Print Email