ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ້ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ

431545423 122117406116238511 148375904816120849 n